. Điều khoản Người dùng --Nippon Kasakuramori Co., Ltd.

Điều khoản Người dùng

Lời tựa

Trang web này được điều hành bởi OiXi (sau đây viết tắt là "OiXi") và đại lý được ủy quyền của nó, và OiXi bảo lưu mọi quyền đối với trang web này.Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng trang web này, và việc sử dụng nó trên trang web này (bao gồm việc truy cập vào trang web này, đăng nhập, xem và sử dụng nội dung của trang web này. Không giới hạn) coi như bạn tự nguyện tuân theo các quy định này Điều khoản sử dụng.Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này, vui lòng ngừng sử dụng trang web này ngay lập tức.

1. 1.Tuyên bố từ chối trách nhiệm

OiXi và các đại lý của nó sẽ duy trì tính bảo mật và chức năng của trang web này hết mức có thể, nhưng không đảm bảo rằng họ sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn.Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các chức năng của trang web này sẽ được sử dụng bình thường mãi mãi và trang web này sẽ hoạt động trên hệ điều hành và phần cứng của máy tính của bạn.Chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web này hoặc máy chủ bạn sử dụng sẽ không bị lỗi mãi mãi và sẽ không bị nhiễm động bởi các chương trình trojan vi rút máy tính hoặc các chương trình có hại khác.Ngoài ra, tất cả nội dung trên trang web này (bao gồm thông tin do bên thứ ba cung cấp) chỉ được đăng tải để người tiêu dùng tham khảo, và OiXi có bất kỳ tính chính xác và thời hiệu nào đối với những nội dung này và chúng tôi không đảm bảo hoặc hứa hẹn về tính hoàn chỉnh.OiXi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tổn thất gây ra bởi trang web này hoặc thông tin được đăng trên trang web này.

2.Quyền sở hữu trí tuệ

Bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả nội dung, văn bản, phần mềm, video, âm thanh, video, đồ họa, đồ thị, thiết kế mỹ thuật, ảnh chụp, hình ảnh, tên, dấu hiệu, nhãn hiệu và dấu hiệu dịch vụ được đăng trên trang web này. Không phải tất cả đều được bảo vệ bởi luật có liên quan.OiXi sở hữu tất cả nội dung và thông tin trên trang web này và các quyền sở hữu trí tuệ của họ, và chỉ cho phép sử dụng bởi OiXi hoặc các bên có quyền được ủy quyền.Nghiêm cấm mọi hình thức tải xuống, sao chép, truyền bá, giả mạo hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của OiXi trên trang web này.

3. 3.Thông tin sản phẩm

Đối với các sản phẩm hiển thị trên trang web này, hình thức và chức năng đều phù hợp với sản phẩm thực tế và sách hướng dẫn sản phẩm được bán chính thức, và thông tin sản phẩm được đăng trên trang web được sử dụng để tham khảo, chúng tôi không chấp nhận hoặc đảm bảo.

Bốn.Liên kết web

Bất kỳ hành động đặt đích liên kết nào đến trang web này đều cần có sự cho phép trước của OiXi, nhưng bất kể sự cho phép nào, OiXi vẫn chấp thuận hoặc quản lý trang web đặt đích liên kết. Đây không phải là một tuyên bố.OiXi chịu mọi bảo đảm, đồng ý, bồi hoàn hoặc trách nhiệm pháp lý khác về tính hợp pháp, chính xác, độ tin cậy của nội dung của các trang web khác liên kết với trang web này và kết quả sử dụng nội dung và các vấn đề liên quan khác. Đồng thời, các điều khoản của sử dụng, các điều khoản và chương trình bảo vệ thông tin cá nhân của trang web này không áp dụng cho các trang web được liên kết.

Năm.Bảo vệ thông tin cá nhân

OiXi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của khách truy cập vào trang web này, và bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản (tên, họ, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.) khi bạn truy cập trang web này. Tuy nhiên, do bạn quyết định có cung cấp hay không.Chúng tôi sẽ bảo mật nghiêm ngặt các thông tin cá nhân đã cung cấp theo quy định của pháp luật Nhật Bản, và sẽ không bán lại hoặc chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba nếu vi phạm quy định, nhưng các trường hợp sau đây được loại trừ.
(1) Nếu một tổ chức pháp lý hoặc cơ quan hành chính thực hiện một chương trình theo luật định hoặc theo luật định và ra lệnh cho trang web này cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này theo quy định của pháp luật.Trang web này được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được trình bày trong tình huống này;
(2) Rò rỉ hoặc mất thông tin cá nhân do những trường hợp không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trang web, chẳng hạn như tấn công mạng của tin tặc, xâm nhập / tấn công bởi vi rút máy tính, hoặc đóng cửa tạm thời do sự kiểm soát của các cơ quan chính phủ. Trang web này được miễn trách nhiệm đối với hành vi trộm cắp hoặc giả mạo;
(3) Trang web này được miễn trách nhiệm đối với bất kỳ rò rỉ, mất mát, trộm cắp hoặc sai lệch thông tin cá nhân do người dùng tiết lộ mật khẩu của mình cho người khác hoặc chia sẻ tài khoản đã đăng ký với người khác;
(4) Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc rò rỉ, mất mát, trộm cắp hoặc làm sai lệch thông tin cá nhân trên bất kỳ trang web nào khác được liên kết với trang web này.

6.Bảo trì trang web

OiXi có quyền cập nhật và duy trì nội dung hoặc công nghệ của trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.Bạn xác nhận việc xảy ra các tình huống như đăng nhập không thành công do bảo trì OiXi bất cứ lúc nào.Tuy nhiên, điều khoản này không có nghĩa là OiXi có nghĩa vụ cập nhật trang web này một cách kịp thời.

7. 7.Bản quyền và xác nhận quyền sở hữu

OiXi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác.Nếu bạn cho rằng tác phẩm của bạn đang được sử dụng bởi trang web này mà không được phép, vui lòng liên hệ với OiXi.

số 8.Quyền giải thích trang web

OiXi có quyền sửa đổi và hoàn thiện nội dung của trang web này và thỏa thuận này.